Retreat de medicină energetică. Vindecarea emoțională

În plină perioadă de renaștere a naturii, Centrul Armoniei și Conștientizarea de sine vă propun un timp de armonizare și regăsire. Un spațiu mirific în mijlocul pădurii ne așteaptă să experimentăm interacțiunea, cunoașterea și vindecarea într-un mod inedit și plin de Magie.

Te-ai întrebat vreodată dacă viața ta are alt sens decât ceea ce ai învățat?

Ți-ai dat voie să primești bucuria și iubirea în toată ființa ta, dincolo de ceea ce crezi că te limitează?
Te invit să (re)descoperi Puterea de a-ți crea Calea vieții, să te (re)întorci la tine, prin practici și tehnici pe care corpul, mintea și sufletul tău le știe deja.

Ești Maestru și Discipol și poți activa o nouă și minunată înțelegere a Cine Sunt dincolo de limitare, suferință, datorie morală.

Suntem o lume întreagă înăuntrul nostru și te așteptăm să accesezi propriile unelte de Vindecare și Zbor.

Dacă te simți pregătit, și dacă nu te simți pregătit, vino!

Practicile retreat-ului se vor desfășura astfel:

Miercuri seara avem întâlnirea și armonizarea la Focul Viu al strămoșilor, la o cană de vin fiert și veselie.

Joi începem ziua cu armonizarea de dimineață:
– Exerciții pentru sistemul energetic și fizic (meditație și yoga taoistă);
– Mic dejun copios (toată hrana este din produse naturale și locale, gătită de gazda noastră);
– Practica masajului vibrațional și activarea câmpului senzorial;
– (Re)învățăm să simțim și să deblocăm chakre, emoții, disfuncții fizice;
– Practica Iluminării;
– Jocuri de rol și umbre (practica subpersonalităților);
– Cina.

Vineri: Ziua dedicată Practicilor de feminitate și conceptului Armonizării și Echilibrului Masculin – Feminin:
– Exercițiile și meditația de dimineață;
– Mic dejun;
– Femininul din Lumea de Jos (reprimat), din perspectivă astrologică; practică de astrologie cu energia lui Lilith și Eris;
– Călătorii cu toba și bolurile tibetane, pictură pe corp, dans de activare a energiei Feminine;
– Cina.

Sâmbătă: Practica acestei zile este Călătoria prin Moartea Arhetipală, în cadrul unui traseu pe care îl vom face în zonă:
– Armonizarea și meditația de dimineață;
– Mic dejun energizant;
– Ceremonialul Focului, practică sacră de Onorare a Vieții și Transmutarea legăturilor de întuneric;
– Cina.

Moartea reprezintă, în plan energetic, desprinderea de Spațiul-Lumină al Sursei. Eliberarea acestei energii aduce un mare câmp de forță înapoi în Câmpul Subtil, iar consecința este Vindecarea în corpul fizic.

Putere de decizie și abundență în viața de zi cu zi. Să lăsăm Morții tot ceea ce nu ne mai servește, să aducem Vibrația Vieții și a Luminii în Aici și Acum;

Duminică:
– Armonizarea și meditația de dimineață;
– Mic dejun cu bunătăți;
– Închiderea retreatului se va face cu Dansul Inimii, o practică de vindecare puternică;
– Împărtășim și Binecuvântăm tot ce am primit, aducând în Lume Darurile primate.

Costul retreatului: 1620 ron. Retreatul include:
– Cazare. 4 nopți (în camere cu paturi twin și apartamente cu băi proprii)
– Mic dejun. 4 zile (include cafea, lapte, ceai)
– Toate practicile și Călătoriile susținute de:

𝘾𝙤𝙧𝙞𝙣𝙖 𝙎𝙞𝙢𝙢𝙞𝙤𝙣
– Specialist în Medicină Energetică și Terapii Holistice și Complementare
– Fondator al Centrului Armoniei Brașov. Fondator al Conceptului Conștientizarea de Sine
– Fondator The Harmony Place București

𝘼𝙣𝙙𝙧𝙖 𝙈𝙞𝙧𝙚𝙡𝙖 𝙁𝙡𝙤𝙧𝙚𝙖
– Specialist în Astrologie Aplicată. Cofondator al Centrului Armoniei Brașov

Mențiuni suplimentare:
Membrii activi ai Centrului Armoniei au o reducere de 10% din costul Practicilor.
Participanții care aduc o persoană în retreat au, de asemenea, o reducere 10% din costul Practicilor.
Mesele de prânz și cina sunt la alegerea fiecăruia, dintr-un meniu care va fi pus la dispoziție în momentul înscrierii, și vor fi achitate de fiecare în parte.

Detalii importante pentru înscriere:
Înscrierea este valabilă în momentul în care se achită avansul de 700 ron în contul Centrului Armoniei. Veți primi factura și confirmarea.
Este nevoie de: numele complet, data nașterii (ora și orașul nașterii, necesare pentru sesiunea de astrologie aplicată), CNP și adresa (pentru factură).

Data limită pentru depunerea avansului: va fi comunicată ulterior, înaite de următorul retreat.

Datele contului:
IBAN: RO08INGB0000999908888877
Titular cont: CENTRUL ARMONIEI S.R.L.
Banca: INGB CENTRALA
Moneda: RON
SWIFT: INGBROBU
BIC: INGB

Avem deschidere totală pentru orice persoană care dorește să participle.

Contactați-ne la numărul 0723.537.611, pentru detalii și comunicarea oricărei situații.
Citiți mai multe detalii despre noi, aici: centrularmoniei.ro

Pășește Înăuntrul tău ca într-un Templu. Desculț. Lasă afară orice supărare, grijă sau suferință. Astfel, în acest loc, îl găsești pe Dumnezeu. Acesta este Sensul Vieții.

…………………………………………………………………….

In a period of full-blown natural rebirth, Harmony Centre and Self Awareness invite you to a space of harmony and self retrieval. A spectacular location set in the middle of the woods welcomes us to experience interaction, knowledge, and healing in a novel way, one that is full of Magic.

Did you ever ask yourself if your life has a different purpose than the one you have been taught?

Did you ever allow yourself to receive Joy and Love in the depths of your being, beyond what you believe is limiting you?

We invite you to (re)discover the Power to create your Life Path, to (re)turn to yourself using practices and techniques that your body, mind, and soul already know. You are both Master and Disciple and you can activate a new and wonderful understanding of Who Am I? One that goes beyond limitation, suffering, duty, and sense of morality.

We are an entire universe inside and we welcome you to access your own individual Healing and Flight tools. Come join us, even if you feel prepared or you don’t!

The schedule of the practices is the following:

On 𝙒𝙚𝙙𝙣𝙚𝙨𝙙𝙖𝙮 evening we will have the opening ceremony with harmonization by the Living Fire of Ancestors, followed by a mug of hot wine and lots of joy.

We begin 𝙏𝙝𝙪𝙧𝙨𝙙𝙖𝙮 with a morning session of harmonization with exercises for the energetic and physical systems (meditation and Taoist Yoga), followed by a plentiful breakfast (all the food served is cooked with natural and locally grown ingredients by our host).
Then we will have:
– the vibration massage practice and the activation of the sensory field
– the Illumination practice
– Roles and Shadow themed plays (the Sub-personalities practice)
– dinner.

We will start 𝙁𝙧𝙞𝙙𝙖𝙮 with the morning practices and meditation followed by breakfast.
This day is dedicated to Yin Practices and the concept of Harmony and Balance between the Masculine and the Feminine principles:
– The Feminine Principles in the Lower World (Lilith and Eris) from an astrological approach (astrology practice)
– Shamanic journeys guided by the ritual drum and Tibetan bowls
– body painting
– feminine energy activation dance
– dinner.

On 𝙎𝙖𝙩𝙪𝙧𝙙𝙖𝙮, after the morning meditation and harmonization, we will have an energizing breakfast.

The practice for this day is dedicated to the Journey through the Archetypal Death, which will be done through:
– an initiating hike in the nearby area.
Energetically speaking, Death represents a separation from the Space of Source Light. The release of this energy brings a huge force field back to the Subtle Body; the result of this is the Healing of the physical body, along with decision-making power, as well as abundance in our everyday life. Let’s give Death what no longer serves us and bring the vibration of Life and Light into the Here and Now.
– Fire Ceremony – the sacred practice of Honouring Life and Transmutation of the darkness connections.
– Dinner.

𝙎𝙪𝙣𝙙𝙖𝙮 will begin with the morning mediation and harmonization, followed by breakfast with goodies.

The closing of this retreat is made through:
– The Dance of the heart – a powerful healing practice
– acknowledging, sharing, and Blessing of what we received, thus bringing our Gifts into the world.

The cost of the retreat is 1620 RON and it includes:
– accommodation (4 nights) in rooms with twin beds and apartments with individual bathrooms.
– breakfast (4 days) which includes coffee, milk, and tea
– all the practices and journeys guided by:

Corina Simmion – Energetic Medicine and Holistic and Complementary Therapy specialist
– Founder of Harmony Centre Brasov
– Founder of The Harmony
– Founder of Self Awareness Concept

Andra Mirela Florea – Applied Astrology specialist & Co-founder Harmony Centre Brasov

Active members of the Harmony centers have a 10% discount on the cost of the practices.
Participants who bring another person to the retreat also have a 10% discount from the cost of the practices.

Lunch and dinner meals are available upon request (the menu will be offered upon enrolment) and are paid for individually.

Enrolment is made through a 700 RON deposit (in the Harmony Centre bank account); you will receive attendance confirmation and the invoice. The deadline for the advance payment will be communicated before the next retreat will take place.

IBAN: RO08INGB0000999908888877
Titular cont: CENTRUL ARMONIEI S.R.L.
Banca: INGB CENTRALA
Moneda: RON
SWIFT: INGBROBU
BIC: INGB
! Please provide us with the full name, address, and social security number (or equivalent) in order to be able to issue the invoice.
! For the astrology practice, please indicate the date, time, and place of birth.

We warmly and openly welcome anyone who would like to attend the retreat and encourage you to contact us for further details and specifics by calling 0723.537.611 (Corina).

Walk inside of yourself as if into a Temple, barefoot, and leave outside any resentment, worry or suffering, so that in this space, you find the Divine. That is the Purpose of Life.